پرسش و پاسخ

از کجا بفهمم که اونم داره بهم فکر می کنه؟ ( از کجا بفهمم براش مهمم )
پاسخ داده شدهم اعظمی پاسخ 52 سال قبل  • 
2257 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
چگونه ثروتمند بشیم
پاسخ داده شدهعباس پاسخ 52 سال قبل  • 
1386 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
رشته تحصیلی حسابداری
پاسخ داده شدهعباس پاسخ 52 سال قبل  • 
126 نمایش0 پاسخ1 امتیاز
مهاجرت در سن کم
پاسخ داده شدهامیر پاسخ 52 سال قبل  • 
112 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت
بی پاسخ ليلا طهرانیان پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
54 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
روش درست تصویر ذهنی
بی پاسخ امین امینی پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
90 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت تحصیلی
بی پاسخ سها پرسیده شد 2 ماه قبل  • 
80 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت از روش تحصیل
بی پاسخ محمد صدرا ملکی پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
97 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مخالفت خانواده در مهاجرت
بی پاسخ رضا جهانی پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
98 نمایش0 پاسخ1 امتیاز
کسب درآمد
بی پاسخ امیرحسین پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
104 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
یکی از مشکلات برای مهاجرت
بی پاسخ Alireza پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
95 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
طرز رفتار با همسر و فرزندان
بی پاسخ سعید سعیدی کیا پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
101 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت
بی پاسخ سها راد پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
99 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
خود حمایتی
بی پاسخ الهام کرمی پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
108 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
از خود ناراضی بودن
بی پاسخ علی پرسیده شد 3 ماه قبل  • 
135 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
وب سایت موفقیت موسسه ملکپور