021-49076
فایل صوتی
صداقت و انسانیت پایه موفقیت
  • 0
  • 3
  • 1400/9/24
  • 468
افزودن به

خیلی از افراد تصور می کنند که اگر می خواهند در زندگی خود به نتایج مطلوب برسند، باید پول زیاد داشته باشند یا در مسابقات فرضی زندگی یا رقابت با دیگران پیروز شوند یا اصلاحا کَل دیگران را بخوابانند. اما خیلی از افراد با اصل غرور و مناعت طبع آشنا نیستند، برای مثال بسیاری از زنانی و مردانی که از طریق موسسه MIE برای مهاجرت اقدام می کنند، قبل از مهاجرت، عاشقانه همسران خود را دوست داشتند، اما بعد از مهاجرت که شاهد افزایش حقوق خود بودند، به تدریج رفتار خود را با همسر خود تغییر دادند و نسبت به رابطه خود سرد شده و از همسر خود جدا شدند و با افراد دیگری در ارتباط قرار می گرفتند. اما ۹۰ درصد این آدم ها وقتی که مورد بررسی قرار گرفتند، بعد از مدتی، با همان افراد جدیدی که با آن ها وارد رابطه شدند نیز به مشکل برخورده اند و این واقعیت وجود دارد که وقتی یک جایی کسی را دور می زنید، کسی دیگری هم پیدا می شود که شما را دور خواهد زد.

0 نظر
درباره این ویدیو نظر دهید
پر کردن این فیلد اجباری است.
پر کردن این فیلد اجباری است.
شماره وارد شده نامعتبر است.
پر کردن این فیلد اجباری است.