021-49076
فایل صوتی
به دوردست ها فکر کنید
  • 0
  • 106
  • 1400/10/19
  • 1637
افزودن به

یکی از مهم ترین موضوع ها در تغییر نگرش خود، این است که تمرین کنید که به دور دست ها فکر کنید. در صورتی عمیق تر به زندگی نگاه کنید، نگرش های شما متفاوت خواهد شد. باید این موضوع را بدانید که ما “زندگی نمی کنیم که پول در بیاریم، بلکه ما پول در میاریم که با آن پول زندگی کنیم”. سعی کنید که بزرگ فکر کنید و کوچک عمل کنید و الان شروع کنید. آقای ملک پور در کلاس های خود و در محصول هنر زندگی و هنر جذب ثروت، در مورد بزرگ فکر کردن، بسیار بحث می کنند.

0 نظر
درباره این ویدیو نظر دهید
پر کردن این فیلد اجباری است.
پر کردن این فیلد اجباری است.
شماره وارد شده نامعتبر است.
پر کردن این فیلد اجباری است.