021-49076
فایل صوتی
رمز ثروت و پول
  • 0
  • 0
  • 1400/7/7
  • 1186
افزودن به

چگونه می توان به پول و ثروت فراوان دست یافت؟ قانون جذب یکی از قویترین قوانینی است که شما با اندیشیدن به آن به همه چیز خواهید رسید. اگر درونی خود را ثروتمند ببینید، مطمئن باشید انعکاس آن را در بیرون خواهید دید. اگر شما از انسان های منفی دوری کنید، ثروتمندان را دوست داشته باشید و هر موردی که به پول مربوط می باشد احساستان را خوب کند، قطعاً ثروتمند خواهید شد. هر اندازه احساس شما به مسئله پول خوب باشد، به همان اندازه پول را جذب خواهد کرد. باورهایی که در ذهنتان دارید، در گذشته توسط جامعه و اعضای خانواده در ذهنتان شکل گرفته است. اگر قالب ذهنی خود را تغییر دهید و باورهای مثبت را درباره پول و یا هر مسئله دیگر در ذهن خود بکارید و بدان انرژی دهید، قطعاً ثروت را تجربه خواهید کرد. جامعه ای که در آن زندگی می کنید، پر از انسان های مثبت و منفی می باشد. ما نمی‌ توانیم همه انسان‌ ها را تغییر دهیم ولی می توانیم درون ذهن خود را تغییر دهیم و هر اندازه درون خود را آبیاری نماییم، به همان اندازه میوه آن را در بیرون دریافت خواهیم کرد. یعنی این که، هر اندازه به پول احساس خوب داشته باشیم، به همان اندازه آن را جذب خواهیم کرد. دیدن این ویدیو، تاکید صریح ما است. قطعاً با دیدن آن با قوانین پولدار شدن آشنا خواهید شد.

0 نظر
درباره این ویدیو نظر دهید
پر کردن این فیلد اجباری است.
پر کردن این فیلد اجباری است.
شماره وارد شده نامعتبر است.
پر کردن این فیلد اجباری است.